Clios vänner: www.cliosvanner.nu

NR

FÖREDRAGSHÅLLARE

ÅR

TITEL

1

Palme, Sven Ulric (bandat)

Okt

1987

Machiavelli

2

Hernvall, Pierre

Nov

1987

Det låg ett skimmer över Gustafs dagar

3

Nordberg, Mikael

Dec

1987

Tsar Nikolaus II - den siste Romanov

4

Hernvall, Pierre

Dec

1987

Gustaf IV Adolf och det svensk-ryska kriget

5

Hernvall, Pierre

Jan

1988

Gustav IV Adolf och hans tid

6

Petrov Tomas

Feb

1988

Glasnost och perestrojka i historisk belysning

7

Johansson, Hilding

Mar

1988

Hur vår nuvarande regeringsform kom till

8

Hernvall, Pierre

Apr

1988

Karl XII och hans tid

9

Willner, Jan

Sep

1988

Felkällor i historisk framställning

10

Hallbäck, Sven Axel

Nov

1988

Så var det förr. Ljus och skugga i …"den gamla goda tiden"

11

Lönnroth, Erik

Okt

1988

Sveriges vagga och Västergötlands äldre historia

12

Nord, Bengt

Dec

1988

Hur kristendomen kom till Sverige

13

Norström, Lennart

Feb

1989

Världens minsta land. Albaniens historia och aktuella politik

14

Olsson, Vibeke

Mar

1989

Vardagslivet i 200-talets Rom

15

Petrov Tomas

Apr

1989

Islam i världspolitiken

16

Ekerwald, Carl-Göran

Sep

1989

Franska revolutionen 200 år

17

Schiller, Bernt

Sep

1989

Om glädjen och nyttan av historia

18

Kyle, Gunhild

Okt

1989

Kvinnan på undantag. Om kvinnor i historiebeskrivningen

19

Ljungmark, Lars

Nov

1989

Drivkrafterna bakom svensk emigration till Nordamerika

20

Västgöta-Bengtsson,Sixten

Jan

1990

Tusenåriga traditioner i våra bygder

21

Leissner, Axel

Feb

1990

Finlands sak är vår. Om finsk-ryska vinterkriget 1939-40

22

Norström, Lennart

Mar

1990

Kinas historia och aktuell politik

23

Sawyer, Birgit

Apr

1990

Vad våra runstenar berättar

24

Ekre, Rune

Apr

1990

Medeltidens Lödöse

25

Villius, Hans

Maj

1990

Är Raoul Wallenberg i livet?

26

Englund, Peter

Sep

1990

Fältherren vid Poltava

27

Weibull, Jörgen

Okt

1990

Europatanken genom tiderna

28

Hallbäck, Sven Axel

Nov

1990

Kyrkmålningar i Västsverige

29

Lagerkvist, Bengt

Jan

1991

Konstverk från antiken till idag

30

Almér, Rolf

Feb

1991

Från Vikingabalk till Sveriges Rikes lag

31

Ambrosiani, Björn

Mar

1991

Birkagrävningarna

32

Norström, Lennart

Sep

1991

Polen - tradition och förvandling

33

Lindqvist, Herman

Sep

1991

Spanien igår och idag

34

Enström, Inga-Carin

Okt

1991

Förlossningskonstens historia

35

Häger, Olle

Nov

1991

Svensk underrättelstjänst under andra världskriget

36

Myggan Ericsson, Uno

Jan

1992

Från scen och cabaret

37

Arnborg, Gunnar

Feb

1992

Enen i natur och historia

38

Gerner, Kristian

Mar

1992

Gränser och nationella minoriteter i Österuopa

39

Ellegård, Alvar

Apr

1992

Goter, göter och svear

40

Wistrand, Magnus

Sep

1992

Underhållningsvåld i antikens Rom

41

Frykman, Erik

Sep

1992

Skotsk kulturhistoria

42

Nordberg, Michael

Okt

1992

Konsten och konstnärernas villkor i 1400-talets Italien

43

Mörner, Magnus

Nov

1992

Columbus-minnet i kritisk belysning

44

Häger, Olle

Jan

1993

Svensk underrättelstjänst under andra världskriget

45

Burenhult, Göran

Feb

1993

Västergötlands stenkammargravar i den internationella forskningens ljus

46

Lindqvist, Cecilia

Mar

1993

Kina - tecknens rike

47

Korn, Dan

Apr

1993

Trollhättebygden i historieskrivningens ljus

48

Lindqvist, Herman

Sep

1993

Sverige-Frankrike genom tiderna

49

Kihlsten, Leif

Okt

1993

Ryssland - ett land i förvandling

50

Larsson, Lars-Olof

Nov

1993

Bondeuppror i Sveriges historia

51

Furuhagen, Hans

Jan

1994

"Då ärat ditt namn…" Hur finansierade Sverige sin stormaktstid?

52

Bråthen, Alf

Feb

1994

Medeltida republiken Gotland

53

Fredh, Terje

Mar

1994

Västsverige under andra världskriget

54

Lööw, Heléne

Apr

1994

Nazismens historia i Sverige

55

Küng, Andres

Sep

1994

Baltikum och Sverige - äntligen goda grannar?

56

Andersson, Göran

Okt

1994

Strövtåg i bronsåldern

57

Swahn, Jan-Öjvind

Nov

1994

Torsdagsärtor, påskägg, lutfisk - traditionens makt över våra matvanor

58

Ekerwald, Carl-Göran

Dec

1994

Norrbaggar och svenskar i fred och ofred under 1000 år

59

Nordström, Sixten

Jan

1995

Från Bach till Beatles

60

Leissner, Axel

Feb

1995

Kåseri om en tysk apoteksprovisor som år 1815 invandrade till Blekinge och tillverkade likörer och punsch

61

Fredborg, Alf

Mar

1995

Ärkehertig Frans Ferdinand - ett hopp som försvann

62

Linnér, Sture

Apr

1995

Hellas-Bysans-Grekland, Årtusende av grekisk kultur

63

Hirdman, Yvonne

Sep

1995

Feminismens idéhistoria

64

Lindqvist, Herman

Okt

1995

Karl XII och Karl XII-bilden

65

Odelberg, Wilhelm

Nov

1995

En blick på ätten Bernadotte - politiker olch kulturpersoner

66

Johansson, Alf W

Dec

1995

Fredstanken i Europa under 200 år

67

Allén, Sture

Jan

1996

Svenska akademien och Nobelpriset i litteratur

68

Kjällgren, Georg

Feb

1996

Kreml insida - Ryssland från kommunism till marknad

69

Grive, Bengt

Mar

1996

100 år av olympiader

70

Rodén, Marie-Louise

Apr

1996

Efter Westfaliska freden. Drottning Kristina och påvedömets politik

71

Haettner, Eva

Apr

1996

Den stora föreställningen. Om roller i drottning Kristinas självbiografi

72

Lönnroth, Lars

Sep

1996

Vikingar kring Göta Älv

73

Propp, Björn

Okt

1996

Trollhättan och den svenska modellen

74

Ericsson Wolke, Lars

Nov

1996

Svenska knektar. Om indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred

75

Karlsson, Ingmar

Dec

1996

Nationalstaternas framväxt

76

Lindegren, Jan

Jan

1997

Statsförvaltning och krigsmakt under svensk stormaktstid

77

Malmberg, Bertil

Feb

1997

Slaget vid Culloden 1746. De skotska höglandsklanernas sista strid

78

Adler-Karlsson, Gunnar

Mar

1997

Intelligens och makt i historia och samtid

79

Englund, Peter

Apr

1997

Vad var det som gick fel med 1900-talet

80

Hagberg, Ulf Erik

Sep

1997

Romerska speglingar. Sverige i ett 2000-årigt perspektivt

81

Karlsson, Ingmar

Okt

1997

Nationalsocialismens framväxt

82

Lindqvist, Herman

Okt

1997

Gustav III - mannen och myten

83

Linge, Lars

Nov

1997

Västsvensk historia sedd från luften

84

Dahlbeck, Nils

Jan

1998

Den stora vändpunkten omkring 10 000 f Kr. Ur mänsklighetens historia från begynnelsen till nutid

85

Hernvall, Pierre

Feb

1998

Tal av Pierre Hernvall, Clios vänners förste ord

86

Hagerman, Maja

Mar

1998

Spåren av kungens män. I skiftet mellan vikingatid och medeltid

87

Carlqvist, Knut

Apr

1998

Erik XIV och sanningen om Sture-morden

88

Ramel, Stig

Okt

1998

Gustaf Mauritz Armfeldt. Dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad statsgrundare i Finland

89

Nilsson, Göran B

Nov

1998

A O Wallenberg

90

Hjärpe, Jan

Dec

1998

Islams värld och Europa. De historiska perspektiven

91

Stålberg, Knut

Jan

1999

Paris på de älskandes tid

92

Linge, Lars

Feb

1999

Fredrik den store i historiens spegel

93

Wachtmeister, Wilhelm

Mar

1999

Amerika inför sekelskiftet

94

Strömholm, Stig

Apr

1999

Kring Uppsala möte 1593

95

Larsson, Lars-Olof

Sep

1999

Margareta och Kalmarunionen

96

Köll, Anu Mai

Okt

1999

Brytningstid i Baltikum

97

Harrison, Dick

Nov

1999

Så skapades Storbritannien

98

Hedborg, Elisabeth

Dec

1999

Ryssland före och efter Perestrojka

99

Nylander, Carl

Jan

2000

Den store motståndaren, arierna och den svarta Athena. Tankar om motivet öst och väst

100

Avenius, Malin

Feb

2000

Marstrand, Nordens första frihamn

101

Jangfeldt, Bengt

Mar

2000

Svenska vägar till S:t Petersburg

102

Schimanski, Folke

Apr

2000

Historien om Weimar

103

Ohlander, Ann-Sofie

Sep

2000

Tusen svenska kvinnoår

104

Hettne, Björn

Okt

2000

Samtida perspektiv på Westfaliska freden

105

Nilsson, Bertil

Nov

2000

Sverige kristnande. Från blot till mässoffer

106

Liedman, Sven-Erik

Dec

2000

I skuggan av framtiden. De olika upplysningstraditionerna

107

Behre, Göran

Jan

2001

Kommunismens svarta bok

108

Petrov, Tomas

Feb

2001

Hellas - Egypten. Demokrati - teokrati

109

Engman, Max

Mar

2001

Finland från imperium till republik

110

Åhlén, Marit

Apr

2001

Runinskrifterna - Västergötlands äldsta originaldokument

111

Brunner, Ernst

Sep

2001

Seppan och krigen - en resa genom hundra år av Europas historia

112

Ruth, Arne

Okt

2001

Samhället som teater. Nazismen och dess bruk av estetiken som poilitikens kärna

113

Mithander, Conny

Nov

2001

Folkhemsnationalismen

114

Jansson, Henrik

Dec

2001

Var stod Svea Rikes vagga? Nya rön kring en gammal fråga

115

Fritz, Martin

Jan

2002

När Sverige blev rikt - ekonomisk utveckling 1870-1970

116

Ekre, Rune

Feb

2002

Det medeltida Lödöse - en tidig storstad vid älven

117

Näsström, Britt-Mari

Mar

2002

Asar vaner och andra väsen - enligt modern forskning

118

Burman, Carina

Apr

2002

Fredrika Bremer - en tuff brud i lyxförpackning?

119

Järv, Harry

Sep

2002

Atlantismyten - och andra myter kring Troja och syndafloden

120

Strömstedt, Bo

Okt

2002

Svenska krusbär - bokstäver, ord, dikter och diktare

121

Lönnroth, Lars

Nov

2002

Drömmen om den fria akademin - Viktor Rydbergs och Göteborgsliberalismens pedagogiska utopi

122

Rystad, Göran

Dec

2002

Nordamerikanska inbördeskriget - Amerikas stora trauma

123

Mithander, Conny

Jan

2003

Min död är mitt vapen - 11 september och ondskans problematik

124

Björklund, Bo Andersson, Karl-Erik

Feb

2003

Risveden - herresäten, backstugor, bygder, obygder

125

Linge, Lars

Mar

2003

Christian IV och Sverige - politik, handel, kultur

126

Villius, Hans

Apr

2003

Historisk källkritik - ett spännande detektivarbete

127

Bergh, Birger

Sep

2003

Åttabarnsmor och profet - Den heliga Birgitta i ljuset av senare forskning

128

Smedberg, Marco

Okt

2003

Israeliska utmaningar - konventionella och okonventiollea krig 1947-2002

129

Skunke, Marie-Christine

Nov

2003

Kina i svenskars ögon på 1700-talet - bland ostinidienfarare, Linnélärljungar och politiker

130

Aneer, Gudmar

Dec

2003

Sicken turk - om turkar, muslimer och osmanska riket

131

Nylander, Titti

Jan

2004

Utrikeskorrespondenten - radions röst i världen

132

Sjöstedt, Charlotta

Feb

2004

Babylonien - konstbevattningens, kilskrifternas och bankernas land

133

Persson, Sune

Mar

2004

Vi åker till Sverige - de vita bussarna 1945

134

Larsson, Lars-Olof

Apr

2004

Gustav Vasa och makten över minnet

135

Gerner, Kristian

Sep

2004

Nordens Medelhav - Östersjöområdet som historia, myt och projekt

136

Widqvist, Stefan

Okt

2004

Inkaland - en historisk resa i inkakulturen från 1500-talet till 2000-talet

137

Hugemark, Bo

Nov

2004

Ubåtskränkningarna - ett problem med många bottnar

138

Håkansson, Karin

Dec

2004

Sven Hedin - en imperalist född i ett alltför litet land

139

Nilsson, Göran B

Jan

2005

Den svensk-norska unionen, en säregen historia sedd ut Edvard Griegs perspektiv

140

Johansson, Peter

Feb

2005

Den vite hövdingen. I spåren efter västsvenska upptäcksresanden, zoologer och storviltjägare i 1800-talets Afrika

141

Andersson, Lars-Gunnar

Mar

2005

Dagens språkhistoria. Hur förändras svenskan just nu?

142

Theliander, Claes

Apr

2005

Det medeltida Västergötland

143

Agrell, Wilhelm

Sep

2005

Svensk underrättelstjänst under andra världskriget

144

Hägg, Göran

Okt

2005

Svenskhetens historia

145

Harrison, Dick

Nov

2005

De rebelliska nunnornas tid. Om kvinnomakt och gangstervälde under tidig medeltid

146

Peste, Jonathan

Dec

2005

Terrorism. Politisk och religiös aktivism

147

Claesson, Bo

Jan

2006

Samer i historia och nutid. Samhäller, kultur och religion

148

Olsson, Kent

Feb

2006

Ostindiska kompaniets historia

149

Zetterling, Niklas

Mar

2006

Hitler och Europa 1940

150

Hjärpe, Jan

Apr

2006

En islamolog kommenterar Irakkrisen

151

Ingemark, Dominic

Sep

2006

Liv och död i Antikens Rom

152

Joriksson, Håkan

Okt

2006

Andrés luftfärd

153

Andrae, Carl Göran

Nov

2006

Flykten från Estland 1943-44

154

Svegfors, Mats

Dec

2006

Dag Hammarskjöld. Den förste moderne svensken

155

Andersson, Eva

Jan

2007

Vad sa kläderna om Bockstensmannen? Kläder och social status i 1300-talets Norden

156

Andersson, Karl-Erik

Feb

2007

Risveden, obygdens villkor vid övergång till en ny tid

157

Uddenberg, Nils

Mar

2007

Darwin, utvecklingsläran och varför den väcker så starka känslor - dom som nu

158

Wetterberg, Gunnar

Apr

2007

Sveriges stormaktstid, från Oxenstierna till Arvid Horn

159

Linders, Tullia

Sep

2007

Livet i antikens Grekland med Xenofon som vägvisare

160

Hjärtner-Holdar, Eva

Okt

2007

Järnet, en lång historia. Metallen i krig och fred

161

Ottosson, Ingemar

Nov

2007

Kina och Japan - arvfiender genom tiderna

162

Näsström, Britt-Mari

Dec

2007

Bärsärken i myt och verklighet. På spaning efter vikingatidens elitsoldater

163

Ragnar, Per

Jan

2008

Hitlers bordssamtal i Führerhögkvarteret 1941-42 - ett av den moderna historiens märkligaste dokument.

164

Fredrikson, Stig

Feb

2008

Ryssland till val med Putin kvar vid makten

165

Ericsson Wolke, Lars

Mar

2008

Stockholms blodbad - ett politiskt massmord eller en vetenskaplig stridsfråga

166

Zander, Ulf

Apr

2008

Clio på bio - historien på vita duken. Hollywood och USA:s förflutna under 1900-talet

167

Gellerfelt, Mats

Sep

2008

Den kinesiska muren i myt och verklighet - försvar eller expansion

168

Granqvist, Carl Jan

Okt

2008

Måltiden i tid och rum

169

Ambrosiani, Björn

Nov

2008

Hantverk och handel i Birka. Med utgångspunkt från grävningarna i Svarta jorden 1990-95

170

Österberg, Eva

Dec

2008

Våld och civilisering - från medeltid till nutid

171

Hårdstedt, Martin

Jan

2009

Finska kriget 1808-09 - ett nederlags orsaker och betydelser

172

Persson, Sune

Feb

2009

Israel-Palestinakonflikten - mot krig eller fred?

173

Gerner, Kristian

Mar

2009

Förspelet till första världskriget

174

Schalk, Peter

Apr

2009

Ickevåld som metod och mål enligt Mahatma Gandhi

175

Brogren, Margareta

Sep

2009

När jorden stod stilla - Galileo Galilei och hans tid

176

Larsson, Mats G

Okt

2009

Vinland det goda - nordbornas upptäckt av Amerika

177

Geber, Stig

Nov

2009

Vallonerna - värvade specialister inom järnhanteringen

178

Oldenburg, Lennart

Dec

2009

Under stöveln - Norge 1940-1945

179

Tollin, Claes

Jan

2010

Från Birger Jarl till Digerdöden - myten om den frie bonden

180

Bokholm, Sif

Feb

2010

Kärringar mot strömmen - om rösträttsmotstånd, nazism mm bland svenska kvinnor

181

Höjer, Henrik

Mar

2010

Samhällets fiende nr 1 - om gangsterliv i Chicago

182

Näsström, Britt-Mari

Apr

2010

Augustus - Roms förste kejsare

183

Hylén, Torsten

Sep

2010

Muhammed - hans liv, tro och kampen om arvet

184

Blom, Tomas

Okt

2010

Statarsystemet - slit trängsel, flytt men också glädje

185

Goldstein, Elisabeth

Nov

2010

Georg von Döbeln - en sjutusan till karl

186

Hägg, Göran

Dec

2010

Mussolini - en studie i makt

187

Klynne, Allan

Jan

2011

Kleopatra VII - från monster till modell

188

Klintberg, Bengt af

Feb

2011

Folkminnen som fastnat - skrönor och skrock från ett radioprogram

189

Widén, Anders

Mar

2011

Djingis Khan - skövlare eller imperiebyggare

190

Resic, Sanimir

Apr

2011

Balkan - ett århundrade av katastrofer

191

Gerner, Kristian

Sep

2011

Ivan den förskräcklige - Rysslands förste tsar

192

Mattis, Moa

Okt

2011

Maria Eleonora - drottningen som sade nej

193

Nordin, Torgny

Nov

2011

Nordenskiöld och Nordostpassagen

194

Deland, Mats

Dec

2011

Baltikum och förintelsen av judarna under andra världskriget

195

Braw, Monica

Jan

2012

Trollsländans land, samurajer och andra i Japans historia

196

Ericson Wolke, Lars

Feb

2012

Lasse i gatan - kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall

197

Liljegren, Bengt

Mar

2012

Adolf Hitler - monster eller människa

198

Jansson, Henrik

Apr

2012

Vikingatiden och kristnandet av Sverige

199

Gerner, Kristian

Sep

2012

Lenin - porträtt över revolutionens hjälte

200

Wetterholm, Claes-Göran

Okt

2012

Sagoskeppet Titanic - myter och människor

201

Haldén, Peter

Nov

2012

Den westfaliska freden - svensk, tysk och europeisk milstolpe

202

Carlson Martinus, Eivor

Dec

2012

Strindberg - lite djävul, lite ängel

203

Rylander, Sten

Jan

2013

Om Nelson Mandela och utvecklingen i Sydafrika

204

Abrahamsson, Kjell Albin

Feb

2013

Läget är hopplöst men inte allvarligt - berättelsen om ett händelsrikt liv och en omvärldsanalys

205

Sandström, Allan

Mar

2013

Martin Luther - i hans tid och vår

206

Zetterling, Niklas

Apr

2013

Blixtkrig 1939-1941

207

Bring, Ove

Sep

2013

De mänskliga rättigheternas väg genom historien och litteraturen

208

Arnstad, Henrik

Okt

2013

Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi

209

Åsard, Erik

Nov

2013

Konspirationsteorier om mordet på president John F. Kennedy

210

Carlberg, Ingrid

Dec

2013

"Det står ett rum här och väntar på dig" - berättelsen om Raoul Wallenberg

211

Hirdman, Yvonne

Jan

2014

1933 och Sverige – om den utopiska reformismen i ett mörknande Europa

212

Peterson, Erik

Feb

2014

Maktspelerskan - drottning Kristina och vägen till Rom

213

Lihammer, Anna (Inställt)

Mar

2014

Vikingatidens härskare. (Inställt)

214

O'Regan, Christopher

Apr

2014

Döden var en adelsman. Om händelserna som ledde till mordet på Gustav III

215

Mithander, Conny

Sep

2014

Nationalism – ett idéhistoriskt perspektiv

216

Wassén, Cecilia

Okt

2014

Dödahavsrullarna från Qumran. 1900-talets mest sensationella arkeologiska fynd

217

Sturfelt, Lina (Inställt)

Nov

2014

Sverige och första världskriget. (Inställt)

218

Thon, Jan Ingar

Dec

2014

Indianerkrigene i Nordamerika – en nasjon blir født og en kultur går under

219

Ekero Eriksson, Kristina

Jan

2015

Vikingaliv - från hedniska sierskor till beresta pilgrimer

220

Ericson Wolke, Lars

Feb

2015

Karl XIV Johans fälttåg mot Norge - Sveriges senaste krig

221

Blom, Tomas

Mar

2015

Kejsar Napoleons återkomst

222

Zetterling, Niklas

Apr

2015

Krigsslutet 1945

223

Pettersson, Erik

Sep

2015

Den skoningslöse - Karl IX:s liv och väg till kronan

224

Svenning, Olle

Okt

2015

Hjalmar Branting - hövdingen

225

Gerner, Kristian

Nov

2015

Svarta havet i Rysslands historia

226

Johansson, Allan

Dec

2015

Historia kring människorna vid fallen

227

Azar, Mikael

Jan

2016

Den största händelsen sedan skapelsen - Amerikas födelse

228

Bojs, Karin

Feb

2016

Min europeiska familj - de senaste 54 000 åren

229

Karlsson, Ingmar

Mar

2016

Europa och turken - betraktelser kring en komplicerad relation

230

Bring, Ove

Apr

2016

Parthenonsyndromet - kampen om och förstörelsen av kulturskatterna

231

Olsson, Henrik

Sep

2016

Trollhättan 100 år - från sågverk till industristad

232

Cederquist, Jonas

Okt

2016

Ögonvittnen berättar - Lottakårens kvinnor i beredskap 1939 - 1945

233

Ljungqvist, Fredrik Charpentier

Nov

2016

Den långa medeltiden - Norden från folkvandringstid till reformation

234

Forsgård, Nils Erik

Dec

2016

September 1808 - för finska kriget en avgörande månad. Sverige förlorar Finland

235

Johansson, Caroline

Jan

2017

Den egyptiska drottningen Nefertiti - en olöst gåta

236

Ullgren, Peter

Feb

2017

En makalös historia - Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall

237

Hagerman, Maja

Mar

2017

Käraste Herman - rasbiologen Herman Lundborgs gåta

238

Åsard, Erik

Apr

2017

Det blågula stjärnbaneret - relationen Sverige-Usa igår och idag

239

Johnson, Anders

Sep

2017

Invandrarna byggde Sverige

240

Harrison, Dick

Okt

2017

Lejonet från Norden - Gustav II Adolf och Trettioåriga kriget

241

Fredriksson, Stig

Nov

2017

Ryssland efter Oktoberrevolutionen - 100 år av våld, förtryck och en smula frihet

242

Liljegren, Bengt

Dec

2017

Winston Churchill - inte bara en hjälte

243

Gerdin, Anna-Lena

Jan

2018

Vittene - guld och en verkstadsplats från järnåldern

244

Erstorp, Aron

Feb

2018

Gyldenlövefejden – Västsverige skövlas av danskarna

245

Florin, Christina

Mar

2018

Kvinnor får röst - Kvinnornas rösträttsrörelse

246

Larsmo, Ola

Apr

2018

Swede Hollow – om svenskarna i Saint Paul, Minnesota

247

Karlsson, Ingmar

Sep

2018

Europas styvbarn – de små folken utan egen nation

248

Lindqvist, Herman

Okt

2018

Sverige och Polen – krig och kärlek i tusen år

249

Villads Jensen, Knut

Nov

2018

Korstågen – européer i heligt krig under 500 år

250

Larsdotter, Anna

Dec

2018

Kvinnor i strid – ikoner, amasoner och revolutionärer

251

Granqvist, Carl Jan

Jan

2019

Det svenska måltidsundret - från gastronomiskt u-land till världstopp

252

Ullgren, Peter

Feb

2019

Karl XII:s soldater i Norge - breven som aldrig kom fram

253

Johansson, Anders

Mar

2019

De glömda blockadbrytarna - krigsdramatik på västkusten 1939-1945

254

Vretemark, Maria

Apr

2019

Kristna vikingar i Varnhem - utgrävningen av Katas mäktiga gård

255

Liljegren, Bengt

Sep

2019

Karl XII - Krigarkungen

256

Kappelin, Kristina

Sep

2019

Axel Munthe och drottning Victoria – en kärlekshistoria och Villa San Michele

257

Eriksson, Bo

Okt

2019

Sturarna - makten, morden och missdåden

258

Västerbro, Magnus

Nov

2019

Svälten 1867-69 - hungeråren som formade Sverige

259

Magnusson Petzell, Erik

Dec

2019

Svenska språket förr och nu - historia och utveckling

260

Agrell, Wilhelm

Jan

2020

Spionagets historia

261

O'Regan, Christopher

Feb

2020

Det sena 1700-talets värld

Covid 19

Resten av året 2020