Program 2000

  Tisdag 18 Januari
Kl. 19:00
  Den store motståndaren, arierna och den svarta Athena
- Tankar om motivet "öst och väst"
Professor Carl Nylander, Lund, tidigare svenska Institutet i Rom
 
       
  Lördag 12 Februari
Apollo-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. Marstrand, Nordens första frihamn

- Gustav III:s ekonomiska experiment
Journalist, fil. kand. Malin Avenius, Göteborg
2. Årsmötesförhandlingar
3. Supé. Avgift inkl. dryck, kaffe och kaka
Anmälan till supén senast 9 febr.
 
       
  Onsdag 15 Mars
Kl.19:00
  "Svenska vägar till S:t Petersburg"
- Svenskarna vid Nevas stränder
Docent Bengt Jangfeldt, Stockholm
 
       
  Tisdag 11 April
Kl.19:00
  "Historien om Weimar"
- Från Goethes ankomst till årets Nietzschejubileum
Förrfattare, fil. mag. Folke Schimanski, Helsingborg
 
       
  Torsdag 14 Sept.
Kl.19:00
  "Tusen svenska kvinnoår"
Professor Ann-Sofie Ohlander, Göteborgs universitet
 
       
  Torsdag 5 Okt.
Kl.19:00
  "Samtida perspektiv på Westfaliska freden"
- Mot en postwestfalisk ordning?
Professor Björn Hettne, Göteborgs Universitet
 
         
  Onsdag 1 Nov.
Kl.19:00
  "Sveriges kristnande"
-Från blot till mässoffer
Docent Bertil Nilsson, Religionsvetenskapliga institutionen Göteborg
 
         
  Onsdag 6 Dec.
Kl.19:00
  "I skuggan av framtiden"
- De olika upplysninsgstraditionerna
Professor Sven-Erik Liedman, Göteborgs universitet