Program 2001

  Tisdag 16 januari
Kl. 19:00
  "Kommunismens svarta bok"
- Den sovjetiska terrorn -
Docent Göran Behre, Göteborgs universitet
 
       
  Lördag 10 februari
Apollon-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Hellas - Egypten. Demokrati - teokrati"

Föredrag av Clios vänners ordf Tomas Petrov
2. Årsmötesförhandlingar
3. Supé. Avgift inkl. dryck, kaffe och kaka 100 kr.
Anmälan till supén senast 7 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64, 41 16 59
 
       
  Onsdag 14 mars
Kl.19:00
  "Finland från imperium till republik"
- Del av svenska riket - Ryskt storfurstendöme - Självständig stat -
Professor Max Engman, Åbo universitet
 
       
  Torsdag 19 april
Kl.19:00
  "Runinskrifterna"
- Västergötlands äldsta originaldokument -
Fil dr Marit Åhlén, Riksantikvarieämbetet, Stockholm
 
       
  Torsdag 20 sept.
Kl.19:00
  "Seppan och krigen"
- En resa genom hundra år av Europas historia -
Fil dr, författare Ernst Brunner, Stockholm
 
       
  Torsdag 18 okt.
Kl.19:00
  "Samhället som teater"
- Nazismen och dess bruk av estetiken som politikens kärna -
Arne Ruth, författare, tidigare kulturchef i DN
 
         
  Söndag 11 nov.
Kl.16:00
  "Folkhemsnationalismen"
- Den svenska stormaktsdrömmens pånyttfödelse? -
Docent Conny Mithander, Karlstads universitet
 
         
  Söndag 9 dec.
Kl.16:00
  "Var stod Svea Rikes vagga?"
- Nya rön kring en gammal fråga -
Fil dr Henrik Jansson, Göteborgs universitet