Program 2002

  Söndag 20 januari
Kl. 16:00
  "När Sverige blev rikt"
- Ekonomisk utveckling 1870-1970 -
Professor Martin Fritz, Göteborgs universitet
 
       
  Lördag 9 februari
Clio-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Det medeltida Lödöse"

- En tidig storstad vid älven -
Fil dr Rune Ekre, Svenshögen
2. Årsmötesförhandlingar
3. Supé. Pris inkl. dryck, kaffe och kaka 100 kr.
Anmälan till supén senast 6 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64, 41 16 59
 
       
  Onsdag 13 mars
Kl.19:00
  "Asar, vaner och andra väsen"
- Enligt modern forskning -
Professor Britt-Mari Näsström, Göteborgs universitet
 
       
  Onsdag 17 april
Kl.19:00
  "Fredrika Bremer"
- en tuff brud i lyxförpackning? -
Författare och litteraturforskare Carina Burman, Uppsala
 
       
  Onsdag 18 sept.
Kl.19:00
  "Atlantismyten"
- Och andra myter kring Troja och syndafloden -
Fil dr, Harry Järv, Stockholm
 
       
  Onsdag 16 okt.
Kl.19:00
  "Svenska krusbär"
- Bokstäver, ord, dikter och diktare -
Fil dr Bo Strömstedt, Stockholm
 
         
  Onsdag 13 nov.
Kl.19:00
  "Drömmen om den fria akademin"
- Viktor Rydberg och Göteborgsliberalismens pedagogiska utopi -
Professor Lars Lönnroth, Göteborgs universitet
 
         
  Söndag 8 dec.
Kl.15:00
  "Nordamerikanska inbördeskriget"
- Amerikas stora trauma -
Professor Göran Rystad, Lunds universitet