Program 2003

  Söndag 19 januari
Kl. 17:00
  "Min död är mitt vapen"
- 11 september och ondskans problematik -
Docent Conny Mithander, Karlstad
 
       
  Lördag 8 februari
Apollon-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Risveden"

- Herresäten, backstugor, bygder,obygder -
Bo Björklund, Älvängen och Karl-Erik Andersson, Alingsås
2. Årsmötesförhandlingar
3. Supé. Pris 100 kr.
Anmälan till supén senast 5 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64
 
       
  Onsdag 19 mars
Kl.19:00
  "Christian IV och Sverige"
- Politik, handel, kultur -
Docent Lars Linge, Kungälv
 
       
  Torsdag 24 april
Kl.19:00
  "Historisk källkritik"
- ett spännande detektivarbete -
Professor Hans Villius, Täby
 
       
  Tisdag 16 sept.
Kl.19:00
  "Åttabarnsmor och profet"
- Den heliga Birgitta i ljuset av senare forskning -
Professor Birger Bergh, Lund
 
       
  Tisdag 7 okt.
Kl.19:00
  "Israeliska utmaningar"
- Konventionella och okonventionella krig 1947-2002 -
Fil mag och militärhistoriker Marco Smedberg, Röstånga
 
         
  Tisdag 11 nov.
Kl.19:00
  "Kina i svenskars ögon på 1700-talet "
- Bland ostindiefarare, Linnélärjungar och politiker -
Professor Marie-Christine Skunke, Uppsala
 
         
  Söndag 7 dec.
Kl.17:00
  "Sicken turk"
- Om turkar, muslimer och osmanska riket -
Docent Gudmar Aneer, Göteborgs universitet