Program 2004

  Söndag 18 januari
Kl. 17:00
  "Utrikeskorrespondenten"
- Radions röst i världen -
Titti Nylander, Stockholm
 
       
  Lördag 7 februari
Apollon-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Babylonien"

- Konstbevattningens, kilskriftens och bankernas land -
Journalist Charlotta Sjöstedt, Göteborg
2. Årsmöte
3. Supé. Pris 100 kr.
Anmälan till supén senast 4 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64
 
       
  Torsdag 18 mars
Kl.19:00
  "Vi åker till Sverige"
- De vita bussarna 1945 -
Docent Sune Persson, Göteborg
 
       
  Tisdag 20 april
Kl.19:00
  "Gustav Vasa och makten över minnet"
Professor Lars-Olof Larsson, Växjö
 
       
  Torsdag 23 sept.
Kl.19:00
  "Nordens Medelhav"
- Östersjöområdet som historia, myt och projekt -
Professor Kristian Gerner, Lund
 
       
  Onsdag 13 okt.
Kl.19:00
  "Inkaland"
- En historisk resa i Inkakulturen från 1500-talet till 2000-talet -
Universitetsadjunkt Stefan Widqvist, Karlstad
 
         
  Onsdag 17 nov.
Kl.19:00
  "Ubåtskränkningarna"
- Ett problem med många bottnar -
Överste Bo Hugemark, Stockholm
 
         
  Söndag 12 dec.
Kl.17:00
  "Sven Hedin"
- En imperialist född i ett allt för litet land -
Journalist Karin Håkansson, Göteborg