Program 2005

  Söndag 16 januari
Kl. 17:00
  "Den svensk-norska unionen, en säregen historia, sedd ur
Edvard Griegs perspektiv"

Professor Göran B Nilsson, Lidköping
 
       
  Lördag 5 februari
Apollon-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Den vite hövdingen"

- I spåren efter västsvenska upptäcksresanden, zoologer
och storviltjägare i 1800-talets Afrika.
Fil.mag. Peter Johansson, Vänersborg
2. Årsmöte
3. Supé. Pris 100 kr.
Anmälan till supén senast 2 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64
 
       
  Onsdag 16 mars
Kl.19:00
  "Dagens språkhistoria: Hur förändras svenskan just nu?"
Professor Lars-Gunnar Andersson, Göteborg
 
       
  Torsdag 14 april
Kl.19:00
  "Jean Baptiste Bernadotte - Från revolutionssoldat till svensk kronprins"
Bibliotekarie Margareta Beckman, Stockholm
 
       
  Torsdag 15 sept.
Kl.19:00
  "Svensk underrättelsetjänst under andra världskriget"
Docent Wilhelm Agrell, Genarp
 
       
  Tisdag 11 okt.
Kl.19:00
  "Svenskhetens historia"
Docent Göran Hägg, Saltsjö-Duvnäs, Karlstad
 
         
  Tisdag 8 nov.
Kl.19:00
  "De rebelliska nunnornas tid"
- Om kvinnomakt och gangstervälde under tidig medeltid
Professor Dick Harrison, Lund
 
         
  Söndag 4 dec.
Kl.17:00
  "Terrorism"
- Politisk och religiös aktivism
Fil.dr Jonathan Peste, Göteborg