Program 2006

  Söndag 22 januari
Kl. 17:00
  "Samer i historia och nutid"
- Samhälle, kultur och religion -
Fil.dr. Bo Claesson, Göteborg
 
       
  Lördag 11 februari
Apollon-salen
Kl. 17:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Ostindiska kompaniets historia"

Fil.dr. Kent Olsson, Göteborg
2. Årsmöte
3. Supé. Pris 100 kr.
Anmälan till supén senast 8 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64
 
       
  Onsdag 15 mars
Kl.19:00
  "Hitler och Europa 1940"
Författare Niklas Zetterling, Uppsala
 
       
  Onsdag 19 april
Kl.19:00
  "En islamolog kommenterar Irakkrisen"
Professor Jan Hjärpe, Lund
 
       
  Torsdag 14 sept.
Kl.19:00
  "Liv och död i antikens Rom"
Fil.dr. Dominic Ingemark, Lund
 
       
  Tisdag 10 okt.
Kl.19:00
  "Andrées luftfärd"
Museichef Håkan Joriksson, Gränna
 
         
  Onsdag 8 nov.
Kl.19:00
  "Flykten från Estland 1943-44"
Professor Carl Göran Andrae, Uppsala
 
         
  Söndag 3 dec.
Kl.17:00
  "Dag Hammarskjöld"
- Den förste moderne svensken -
Landshövding Mats Svegfors, Västerås