Program 2007

  Torsdag 18 januari
Kl. 19:00
  "Vad sa kläderna om Bockstensmannen"
- Kläder och social status i 1300-talets Norden -
Fil.dr. Eva Andersson, Göteborg
 
       
  Onsdag 14 februari
Apollon-salen
Kl. 18:00
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Risveden, obygdens villkor vid övergång till en ny tid"

Författarna Bo Björklund, Älvängen och Karl-Erik Andersson, Alingsås
2. Årsmöte
3. Supé. Pris 100 kr.
Anmälan till supén senast 12 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64
 
       
  Onsdag 14 mars
Kl.19:00
  "Darwin, utvecklingsläran och varför den
väcker så starka känslor - då som nu"
Professor Nils Uddenberg, Lund
 
       
  Tisdag 17 april
Kl.19:00
  "Sveriges stormaktstid"
- från Oxenstierna till Arvid Horn -
Historiker och författare Gunnar Wetterberg, Stockholm
 
       
  Tisdag 18 sept.
Kl.19:00
  "Livet i antikens Grekland"
- med Xenofon som vägvisare -
Professor Tullia Linders, Bromma
 
       
  Onsdag 17 okt.
Kl.19:00
  "Järnet, en lång historia"
- metallen i krig och fred -
Arkeolog, docent Eva Hjärtner-Holdar, Uppsala
 
         
  Torsdag 15 nov.
Kl.19:00
  "Kina och Japan - arvfiender genom tiderna"
Fil. dr. Ingemar Ottosson, Kristianstad
 
         
  Torsdag 6 dec.
Kl.19:00
  "Bärsärken i myt och verklighet"
- på spaning efter vikingatidens elitsoldat -
Professor Britt Mari Näsström, Göteborg