Program 2009

  Onsdag 21 januari
Kl. 19:00
  "Finska kriget 1808-1809"
- ett nederlags orsaker och betydelse
Docent Martin Hårdstedt, Umeå
 
       
  Torsdag 19 februari
Kl. 18:00 (OBS)
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Israel-Palestinakonflikten - mot krig eller fred?"

Docent Sune Persson, Göteborg
2. Årsmöte
3. Supé
Anmälan till supén senast 17 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00 eller tel. 194 64
 
       
  Onsdag 18 mars
Kl.19:00
  "Förspelet till första världskriget"
Professor Kristian Gerner, Lund
 
       
  Torsdag 16 april
Kl.19:00
  "Ickevåld som metod och mål enligt Mahatma Gandhi"
Professor Peter Schalk, Umeå
 
       
  Tisdag 15 sept.
Kl.19:00
  "När jorden stod stilla"
- Galileo Galilei och hans tid
Översättare Margareta Brogren, Falkenberg
 
       
  Onsdag 14 okt.
Kl.19:00
  "Vinland det goda"
- nordbornas upptäckt av Amerika
Docent Mats G Larsson, Vattholma, Grythyttan
 
         
  Onsdag 11 nov.
Kl.19:00
  "Vallonerna"
- värvade specialister inom järnhanteringen
Vallonättling och civilingenjör Stig Geber, Stockholm
 
         
  Tisdag 8 dec.
Kl.19:00
  "Under stöveln - Norge 1940-1945"
Författare Lennart Oldenburg, Bromma