Program 2010

  Torsdag 21 januari
Kl. 19:00
  "Från Birger Jarl till Digerdöden"
- Myten om den frie bonden
Lektor Claes Tollin, Ulltuna
 
       
  Torsdag 18 februari
Kl. 18:00 (OBS)
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Kärringar mot strömmen"

- Om rösträttsmotstånd, nazism mm bland svenska kvinnor
Fil. dr. Sif Bokholm, Malmö
2. Årsmöte
3. Supé
Anmälan till supén senast tisd 16 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00
 
       
  Onsdag 17 mars
Kl.19:00
  "Samhällets fiende nr 1"
- Om gangstrar i Chicago
Fil. dr. Henrik Höjer, Stockholm
 
       
  Tisdag 13 april
Kl.19:00
  "Augustus - Roms förste kejsare"
Professor Britt-Mari Näsström, Göteborg
 
       
  Onsdag 15 sept.
Kl.19:00
  "Muhammed"
- hans liv, tro och kampen om arvet
Lektor Torsten Hylén, Falun
 
       
  Tisdag 12 okt.
Kl.19:00
  "Statarsystemet"
- Slit, trängsel, flytt men också glädje
Författare Tomas Blom, Bromma
 
         
  Onsdag 10 nov.
Kl.19:00
  "Georg Carl von Döbeln"
- en sjutusan till karl
Författare Elisabeth Goldstein, Stockholm
 
         
  Tisdag 7 dec.
Kl.19:00
  "Mussolini - en studie i makt"
Fil. dr. Göran Hägg, Stockholm