Program 2011

  Onsdag 26 januari
Kl. 19:00
  "Kleopatra VII"
- Från monster till modell
Allan Klynne. Fil.dr. i antikens kultur och samhällsliv.
 
       
  Tisdag 22 februari
Kl. 18:00 (OBS)
  Föredrag - årsmöte - supé

1. "Folkminnen som fastnat"

- Skrönor och skrock från ett radioprogram
Bengt af Klintberg
2. Årsmöte
3. Supé
Anmälan till supén (150 kr) senast 18 febr.
Kulturhusets reception tel 42 25 00
 
       
  Tisdag 15 mars
Kl.19:00
  "Djingis Kahn"
- Skövlare eller imperiebyggare
författare Anders Widén
 
       
  Onsdag 13 april
Kl.19:00
  "Balkan"
- Ett århundrade av katastrofer
Sanimir Resic. Docent i Öst- och Centraleuropakunskap. Lunds universitet.
 
       
  Tisdag 13 sept.
Kl.19:00
  "Ivan den förskräcklige"
- Rysslands förste tsar
Kristian Gerner
 
       
  Tisdag 11 okt.
Kl.19:00
  "Maria Eleonora"
- Drottningen som sa nej
Moa Mattis
 
         
  Onsdag 9 nov.
Kl.19:00
  "Nordenskiöld och Nordostpassagen"
Torgny Nordin
 
         
  Onsdag 7 dec.
Kl.19:00
  "Baltikum och förintelsen av judarna under andra världskriget"
Mats Deland