Välkommen till Clios vänners "Historiska aftnar". Tag gärna med Dina vänner och föreslå dem att bli medlemmar. Föreningen har c:a 400 medlemmar. Vi afficherar vid varje tillfälle. Dessutom publiceras programmen i ttela som förhandsnotis, särskild annons och s.k. på-gång-notis.

Program 2013

  Tisdag 29 januari
Kl. 19:00
  Om Nelson Mandela och utvecklingen i Sydafrika
F.d. ambassadör Sten Rylander har som ambassadör
i flera afrikanska länder gedigna erfarenheter i ämnet.
 
       
  Onsdag 13 februari
Kl. 18:00 (OBS!)
  Föredrag - Årsmöte - Supé

1. "Läget är hopplöst men inte allvarligt"
- Berättelsen
om ett händelserikt liv och en omvärldsanalys

Utlandskorrespondent Kjell Albin Abrahamson
2. Årsmöte
3. Supé

Anmälan till supén (150 kr) senast fredag 1 febr.
till FH/Kulturhusets reception tel 42 25 00
 
       
  Onsdag 20 mars
Kl.19:00
  Martin Luther – i hans tid och vår
Teolog och författare Allan Sandström
 
       
  Torsdag 18 april
Kl.19:00
  Blixtkrig! 1939-1941.
Författare Niklas Zetterling har som forskare vid
Försvarshögskolan skrivit mycket om andra världskriget.
 
       
  Torsdag 12 september
Kl.19:00
  De mänskliga rättigheternas väg
genom historien och litteraturen

Professor emeritus Ove Bring är verksam inom
internationell rätt vid Försvarshögskolan.
 
       
  Onsdag 16 oktober
Kl.19:00
  Obs! Nyinsatt program! Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.
Journalisten och författaren Henrik Arnstad
 
         
  Onsdag 6 november
Kl.19:00
  Konspirationsteorier om mordet på
president John F Kennedy

Professor emeritus Erik Åsard bedriver nordamerikastudier
vid Uppsala universitet.
 
         
  Måndag 2 december
Kl.19:00
  Det står ett rum här och väntar på dig
- berättelsen om Raoul Wallenberg

Författare och journalist Ingrid Carlberg
 
         
  Clios vänner
Trollhättan
  www.cliosvanner.nu