PROGRAM 2015

Månd 19 jan "Vikingaliv - från hedniska sierskor till beresta pilgrimer"
19.00 Kristina Ekero Eriksson, vetenskapsjournalist

Onsd 11 feb "Karl XIV Johans fälttåg mot Norge - Sveriges senaste krig"
18.00 (OBS) Lars Ericson Wolke, filosofie doktor, historiker och författare
Årsmöte. Efter årsmötet bjuder Clios vänner på smörgås och dryck

Månd 9 mars "Kejsar Napoleons återkomst"
19.00 Tomas Blom, författare

Månd 13 apr "Krigsslutet 1945"
19.00 Niklas Zetterling, författare

Tisd 15 sep "Den skoningslöse - Karl IX:s liv och väg till kronan"
19.00 Erik Petersson, historiker och författare

Tisd 13 okt "Hjalmar Branting - hövdingen"
19.00 Olle Svenning, författare

Tisd 10 nov "Svarta havet i Rysslands historia"
19.00 Kristian Gerner, filosofie doktor, historiker och författare

Tisd 8 dec "Historia kring människorna vid fallen"
19.00 Allan Johansson, författare och lokalhistoriker

 

VÄLKOMMEN TILL VÅRA HISTORISKA AFTNAR! TAG GÄRNA MED DINA VÄNNER!

Föredragen hålls i Cliosalen, Folkets Hus/Kulturhuset, Trollhättan.
Clio-musikant spelar en halvtimme före angiven tid.
Inträde 100:-, studerande 20:-, medlemmar i Clios vänner 50:-.

Medlemskap vinnes genom insättning av 150:-, studerande 50:-, på bankgiro 5038-9766.
Medlemskap kan även lösas vid entrén.
Hemsida: www.cliosvanner.nu

 

>