Clios vänner - Program 2018

Torsdag 18 jan
Vittene - guld och en verkstadsplats från järnåldern
Anna-Lena Gerdin, arkeolog och författare.

Torsdag 8 feb
Gyldenlövefejden - Västsverige skövlas av danskarna
Aron Erstorp, indendent vid Armémuseum.

Tisdag 6 mars
Kvinnor får röst - kamp, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.
Christina Florin, professor emerita i kvinnohistoria.

Tisdag 10 april
Swede Hollow - om svenskarna i Sain Paul, Minnesota.
Ola Larsmo, författare och kulturjournalist.

Måndag 17 sep
Europas styvbarn - de små folken utan egen nation
Ingmar Karlsson, författare och f.d. diplomat.

Onsdag 10 okt
Sverige och Polen - krig och kärlek i tusen år
Herman Lindqvist, journalist och författare.

Onsdag 7 nov
Korstågen - européer i heligt krig under 500 år
Kurt Villads Jenssen, professor i medeltidshistoria och författare.

Tisdag 4 dec
Kvinnor i strid - ikoner, amazoner och revolutionärer.
Anna Larsdotter, journalist och författare.

www.cliosvanner.nu