Program 2013

29 januari 2013
Sten Rylander
F.d. ambassadör
13 februari 2013
Kjell Albin Abrahamsson
Utlandskorrespondent
20 mars 2013
Allan Sandström
Teolog och författare
18 april 2013
Niklas Zetterling
Författare
12 september 2013
Ove Bring
Professor emeritus
16 oktober 2013
Henrik Arnstad
Journalist och författare
6 november 2013
Erik Åsard
Professor emeritus
2 december 2013
Ingrid Carlberg
Författare och journalist