Program 2015

19 januari 2015
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist
11 februari 2015
Lars Ericson Wolke
Filosofie doktor, historiker och författare
9 mars 2015
Tomas Blom
Författare
13 april 2015
Niklas Zetterling
Författare och militärhistoriker
13 oktober 2015
Olle Svenning
Författare
10 november 2015
Kristian Gerner
Filosofie doktor, historiker och författare
8 december 2015
Allan Johansson
Författare och lokalhistoriker