Program 2019

15 januari 2019
Carl Jan Granqvist
Professor emeritus i matkonst
7 februari 2019
Peter Ullgren
Docent i historia
27 februari 2019
Leif Gustafsson
Författare
4 mars 2019
Anders Johansson
Journalist och författare
10 april 2019
Maria Vretemark
Filosofie doktor och 1:e antikvarie
4 maj 2019
Clios vänner
16 september 2019
Bengt Liljegren
Historiker och författare
25 september 2019
Kristina Kappelin
Journalist och författare
24 oktober 2019
Bo Eriksson
Historiker och författare
5 november 2019
Magnus Västerbro
Författare och journalist
2 december 2019
Erik Magnusson Petzell
Docent i nordiska språk