Program 2021

26 augusti 2021
Anna Lihammer och Ted Hesselbom
Arkeolog resp. museichef
7 september 2021
Allan Klynne
Historiker och författare
5 oktober 2021
Erik Petersson
Historiker och författare
20 oktober 2021
Henrik Berggren
Historiker, författare och journalist
10 november 2021
Karin Tegenborg Falkdalen
Historiker och författare
2 december 2021
Tomas Andersson
Historiker och författare