Program 2022

21 mars 2022
Kristina Ekero Eriksson
Vetenskapsjournalist och författare
11 april 2022
Gunnar Wetterberg
Historiker och författare
11 maj 2022
Magnus Bärtås och Fredrik Ekman
Konstnär, filmare och författare
29 augusti 2022
Katarina Harrison Lindbergh
Författare och föreläsare
13 september 2022
Kristian Gerner
Historiker och författare
18 oktober 2022
Johan Schück
Ekonomijournalist och författare
10 november 2022
Anders Herou
Ordf. Sällskapet Vallonättlingar
30 november 2022
Börje Ljunggren
Statsvetare och diplomat