Program 2023

17 januari 2023
Herman Lindqvist
Journalist och författare
8 februari 2023
Dick Harrison
Historiker och författare
20 mars 2023
Carina Burman
Författare och ordförande i Bellmanssällskapet
19 april 2023
Erik Hallberg
Universitetslektor och historiker
5 september 2023
Henrik Berggren
Historiker, författare och journalist
25 september 2023
Tomas Andersson
Historiker och författare
18 oktober 2023
Tobias Berglund och Niclas Sennerteg
Historiker och journalist samt författare
9 november 2023
Bitte Hammargren
Journalist och författare
28 november 2023
Eva Helen Ulvros
Professor och författare