Landet utanför

"Miss Sweden just wants to be alone"

20 oktober 2021
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet så som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och Danmark våren 1940 tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för den stora urladdningen mellan stormakterna.

Ransoneringskort delades ut, den illa utrustade svenska armén mobiliserades, kommunister internerades och riks­dagen började förbereda grundlagsändringar för att begränsa tryckfriheten. Runt de ledande politikerna, militärerna och diplomaterna vävs en fängslande historia av livet i det neutrala Sverige.

Samtidigt som ljusen släcktes i många av Europas städer fortsatte vardagslivet i Sverige. Husmödrarna klipper ransoneringskuponger, biografsalongerna är utkylda men fullsatta, antinazister planerar flykt och swing är tidens melodi till mångas irritation.

De två första delarna av trilogin Landet utanför skildrar hur kända och mindre kända svenskars liv gestaltade sig under de första krigsåren. Första delen utkom 2018 och behandlar åren 1939-1940. Andra delen utkom i år och beskriver åren 1940-1942. Trilogin är en djupgående skildring av samhälle och människor i beredskapstid, i ett land som flera gånger balanserade på randen mot katastrof under dessa år.

Henrik Berggren är historiker, författare och journalist. Han har varit kulturchef och ledarskribent på Dagens Nyheter men också skrivit en rad böcker om svensk 1900-talshistoria. Bland dessa kan nämnas biografierna över Olof Palme (2010) och Dag Hammarskjöld (2016). Han har även skrivit en historisk thriller om spanska inbördeskriget Det röda arvet (2014).

Henrik Berggren
Historiker, författare och journalist