Om Nelson Mandela

och utvecklingen i Sydafrika

29 januari 2013
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Sten Rylander
F.d. ambassadör