Parthenonsyndromet

- kampen om och förstörelsen av kulturskatterna

13 april 2016
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Islamisternas sprängningar och plundringar av kulturarvet i Mellanöstern har blivit en akut fråga för FN. Både för att roven är en inkomstkälla för IS men också för att historiska monument, helgedomar och konstskatter har en starkt känslomässig, symbolisk betydelse för människor.

Att stjäla, skända och skövla kulturarv är en utstuderad form av psykologisk krigföring. Dessvärre inget nytt fenomen – exempelvis ödelades 97 procent av Englands katolska kulturarv under reformationen.

Ove Bring redovisar hur religiös och politisk fanatism skadat och skingrat kulturarv, med nazister och sovjetkommunister som det senaste seklets värstingar, fram till dagens islamister. Arkeologiska föremål, ursprungsbefolkningars kulturskatter och privatägda konstverk har genom tiderna förts bort eller konfiskerats och dykt upp på museer. Regimer, folkgrupper och privatpersoner har vänt sig till domstolar för att få återfå sina föremål. Den mest kända kulturtvisten – Greklands krav gentemot British Museum att återfå marmorfriserna från Parthenontemplet – har inspirerat andra länder.

Vem äger det förflutna? har ännu en gång blivit en aktuell fråga i det politiska och diplomatiska spelet.

Ove Bring är professor emeritus i folkrätt på Försvarshögskolan och Stockholms universitet. Efter anställning på UD 1975 blev han juris doktor på en avhandling om det folkrättsliga investeringsskyddet. Han utnämndes till UD:s folkrättsrådgivare 1987, hade ställning som departementsråd och följde det juridiska arbetet i FN och vapenfrågornas förhandlingar i Genève. Han lämnade UD 1993 för en akademisk karriär, först som professor i folkrätt i Uppsala, och sedan som innehavare av en professur i internationell rätt vid Stockholms universitet. De följande åren tjänstgjorde han samtidigt på Försvarshögskolan och var ledamot av Svenska Röda Korsets Centralstyrelse. Han var från 2005 chef för Försvarshögskolans Folkrättscentrum och ansvarade för undervisningen om FN-stadgans folkrätt, internationella fredsoperationer och internationell humanitär rätt dvs krigets lagar.

Han är sedan sin tid på UD ledamot av UD:s Folkrättsdelegation och sedan 1999 ledamot av den Permanenta skiljedomstolen i Haag. Sedan 2002 är han bl.a. ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Vidare är han ledamot av Försvarshögskolans folkrättsliga ämnesråd och styrelseledamot av Raoul Wallenberginstitutet för Mänskliga Rättigheter och Humanitär Rätt.

Ove Bring erhöll 2012 H.M. Konungens medalj (8:e storleken i serafimerordens band), för ”engagerande och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen, särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter”.

Senaste bokutgivning:

– Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, 2015

– Sverige och folkrätten, tillsammans med Said Mahmoudi & Pål Wrange, 2014

– Baronen som fredskämpe, Theodor Adelswärd, idealismen och interparlamentariska unionen 1914-1928, 2012

– De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, 2011

Pressröster:

Det jag särskilt uppskattar är att Ove Bring även lyfter fram mindre kända stölder från urbefolkningar och det otillständiga ”flödet” av kulturföremål från Afrika och Mesopotamien till främst Europa, fram till första världskrigets utbrott. Den brittiska kolonialmakten berikade sig hänsynslöst i Afrika och plundringen av kungadömet Benin i nuvarande Nigeria hör till bokens mest deprimerande historier. ”Kolonialismen har gjort Nigeria till en minoritetsinnehavare av sin egen kulturskatt”, konstaterar Bring”.

– Birgitta Rubin, DN

Välkomna till en intressant och högaktuell kväll om kampen om och förstörelsen av kulturskatterna !

Ove Bring
Professor emeritus i internationell rätt