Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen för historiska föreningen Clios vänner i Trollhättan (863000-7543) ger följande berättelse för 2023, föreningens trettiosjunde verksamhetsår. Clios vänner är en lokal, fristående, ideell förening som inte tillhör någon riksorganisation men samarbetar med Studiefrämjandet för viss administration.

Efter tre år, då verksamheten påverkats stort av aktuellt smittoläge p.g.a. viruset Covid-19, har vi nu kunnat återgå till verksamhet i normal omfattning. Antalet medlemmar är fortsatt högt och deltagandet på årets arrangemang har ökat väsentligt.

Intresset bland våra medlemmar för vårt Årskort med fria föreläsningar är ökande. Betalning i samband med föreläsning är dock vanligast. Intresset för köp av biljetter via Tickster är mycket lågt.

Medlemmar

Föreningen har vid utgången av året 574 medlemmar. Antalet medlemmar har under året ökat med 9 – en ökning med ca 2%.   

Styrelse

Ordförande: Christer Löfqvist
Vice ordförande: Sten-Åke Gustafsson
Sekreterare: Ulla Björnheden

Kassör: Leif Mowitz
Övriga ledamöter: Robert Aronsson, Lennart Holm, Barbro Prästbacka, Lisbeth Staffansson och Birgit Bratt
Suppleanter: Juha Väisänen och Lars Jonsson

REVISORER
Ordinarie
: Bodil Johansson och Gun Häggström
Suppleant: Anders Hermansson

VALBEREDNING
Claes Wennerberg och Kent Carlsson

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

Historisk afton

Nio föreläsningar har arrangerats med följande deltagarantal. Totalt uppgick deltagarantalet till 1.803 personer, en ökning med 56%.

Januari – 334 deltagare
Oscar II – konungsligast av kungar. Herman Lindqvist

Februari – 294 deltagare
Tusen år i Uppåkra – en järnåldersmetropols uppgång och fall. Dick Harrison

Mars – 187 deltagare
Carl Michael Bellman och hans tid. Carina Burman  Musik: Hasse Karlsson

April 195 deltagare
Då Dalsland växte snabbast i Sverige – havreepoken på Dal 1800-1870. Erik Hallberg

September – 197 deltagare
Landet utanför – Sverige och kriget 1943-1945. Henrik Berggren

September – 195 deltagare
Göteborgs historia – från grundandet till Napoleonkrigen. Tomas Andersson

Oktober – 140 deltagare
Baltikums befrielse 1918-1920. Tobias Berglund

November – 171 deltagare
Drama utan slut – Turkiet 100 år. Bitte Hammarlund

November – 90 deltagare
Hedvig Eleonora och hennes tid. Eva Helen Ulvros

EFTERSITTNING – 348 deltagare

Under året har antalet deltagare i eftersittningarna ökat med ca 67%. 

HISTORISK RESA – 85 deltagare

I maj och september gick våra historiska Resor till Vitlycke museum, Greby gravfält och handelsplats samt Kulturcentrum i Tanumshede.

Årsmöte 2023 – 50 deltagare
I februari hölls föreningens årsmöte. Magnus Carlson, Vattenfall, berättade om Vattenfall Vattenkraft i ett västsvenskt perspektiv – elkraft under mer än 100 år.

Nyhetsbrev – 942 prenumeranter
Sänds via Mailchimp till medlemmar som lämnat e-postadress och till ytterligare 374 personer som tecknat sig för vårt nyhetsbrev.

GDPR

Information om föreningens hantering av medlemsdata sker genom vår uppdaterade hemsida.

Ekonomi
Hänvisar till separat rapport.

Föreningen har erhållit stöd från Trollhättans Stad, GKN Aerospace Sweden AB, Tryckeri JustNu AB, TTELA och Studiefrämjandet.

Styrelsens förhoppning är att verksamheten stabiliseras med fortsatt högt deltagande.

Styrelsen för Clios vänner
Trollhättan den 8 februari 2024

Christer Löfqvist
Sten-Åke Gustafsson
Ulla Björnheden
Robert Aronsson
Lennart Holm
Leif Mowitz
Barbro Prästbacka
Lisbeth Staffansson
Birgit Bratt