Nyhetsbrev

Vill du få information om kommande föreläsningar? 

Våra nyhetsbrev, som vi sänder med e-post genom Mailchimp till medlemmar och övriga som anmält intresse, innehåller information om kommande föreläsning/-ar och aktuell föreningsinformation.

Anmäl dig här genom att ange ditt namn och e-postadress:

* = Obligatoriska uppgifter

E-postadressen kommer enbart att användas för information till dig om vår verksamhet och kommer inte att användas på annat sätt.

Tidigare utgivna nyhetsbrev finns tillgängliga under Arkiv > Nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev 2024-03-20. LÄNK!